DOCENTI

Hyena (Giona Vinti)
Hyena (Giona Vinti)
Mauro D Deck
Mauro D Deck
Maurizio Clemente - KLM Artists
Maurizio Clemente - KLM Artists
DJ Kisk - Apparel Music
DJ Kisk - Apparel Music
Andres Diamond
Andres Diamond
Riccardo Sada
Riccardo Sada
Massimo Pegoraro
Massimo Pegoraro
Deborah De Angelis - A-DJ
Deborah De Angelis - A-DJ
Shari De Lorean
Shari De Lorean
LQD HRMNY - Andrea Viscardi
LQD HRMNY - Andrea Viscardi
Roberta Busechian
Roberta Busechian
Manuela Doriani - M2O
Manuela Doriani - M2O

CONTRIBUTORS

the Blasterz
the Blasterz
Roberto Turatti
Roberto Turatti
The Cube Guys
The Cube Guys
Nice 7
Nice 7
Amerigo Provenzano
Amerigo Provenzano
Maurinaz
Maurinaz
Christian Vlad
Christian Vlad
Federico Cirillo - Universal Music
Federico Cirillo - Universal Music
Claudio Coccoluto
Claudio Coccoluto
Luca Agnelli
Luca Agnelli
James Vorres - Juno download
James Vorres - Juno download
Lawrence Kurt
Lawrence Kurt
The Buildzer
The Buildzer
Andrea Corelli (Sony Music)
Andrea Corelli (Sony Music)
Daniele Baldelli
Daniele Baldelli
Joe T. Vannelli
Joe T. Vannelli
DJ From Mars
DJ From Mars
Nicolò Pilchard - Graygoo
Nicolò Pilchard - Graygoo